WolneTerminy.pl dokładają wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu.

Przeczytaj więcej na temat ciasteczek
Prowadź u Nas terminarz!
0
Masz zachowanych 0 terminarzy
Regulamin
ikona

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego WolneTerminy.pl, a także prawa i obowiązki Użytkowników i Odwiedzających oraz zasady świadczenia i korzystania z usług.

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników.

3. Warunkiem korzystania z Portalu jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

Definicje:

Regulamin – niniejszy dokument mówiący o zasadach obowiązujących w portalu

Administrator – podmiot prowadzący i zarządzający serwisem, którym jest Grupa Wolne Terminy Marcin Gawron z siedzibą w Olsztynie 42-256 pl. Piłsudskiego 3 nip: 949-194-68-88

Serwis, Portal – internetowy serwis prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający dodawanie terminarzy, reklam oraz ich przeglądanie pod adresem WolneTerminy.pl

Użytkownik – osoba dodająca terminarze i reklamy oraz na bieżąco zarządzająca nimi, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.

Odwiedzający (klient) – szuka terminarzy i przegląda reklamy bez rejestracji w serwisie.

Terminarz, Reklama - sporządzone przez Użytkownika dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) w odpowiednim miejscu w Serwisie, za pośrednictwem, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.

Osoba upoważniona – osoba która dostaje dostęp do terminarza od użytkownika, nie musi się rejestrować, ma osobne hasło, może mieć dostęp do kilku terminarzy.

I. Zasady zamieszczania treści w Portalu:

1. Użytkownik zamieszczający treści na stronach Portalu oświadcza, że są one wolne od wad prawnych oraz obciążeń roszczeniami osób trzecich, oraz że przysługują mu, co do nich wszelkie prawa, włącznie z autorskimi prawami majątkowymi, a także prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej.

2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich w związku z zamieszczonymi treściami.

3. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie, katalogowanie oraz prezentowanie zamieszczonych treści.

4. Administrator nie prowadzi kontroli treści zamieszczanych przez Użytkowników. W przypadku stwierdzenia bezprawnego charakteru tych treści należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostęp do treści o bezprawnym charakterze zostanie niezwłocznie uniemożliwiony.

Obowiązki Użytkowników:

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz normami obyczajowymi, a w szczególności do:

a. korzystania z Portalu jedynie za pomocą przeglądarki internetowej,

b. podawania podczas procesu rejestracji Konta, danych zgodnych z rzeczywistością oraz uaktualniania ich w razie zmiany,

c. użytkownik zobowiązuje się do ciągłego uzupełniania kalendarza o zajęte terminy

d. zabezpieczenia hasła chroniącego dostępu do Konta w serwisie,

e. zgłaszania wszelkich naruszeń niniejszego regulaminu Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rejestracja:

Rejestracja Użytkownika wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza oraz utworzenia Konta.

W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji konta.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z serwisem tylko i wyłącznie po przez bezpośredni kontakt.

Zamieszczanie terminarzy i reklam:

Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Terminarzy oraz Reklam, jak i wyborem sposobu emisji może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

Użytkownik dodaje terminarz i reklamę po uzupełnieniu formularza dostępnego na portalu. Aktywacja terminarza następuje w sposób automatyczny, reklamy jeśli są dostępne środki pieniężne na jej opłacenie. Terminarz, reklama może być zamieszczona wyłącznie w języku polskim.

Dodając terminarz użytkownik zobowiązany jest dodać terminarz odpowiednio do usługi np.: jeśli w danym lokalu posiada dwie sale powinien dodać 2 terminarze odpowiednio do każdej z sal lub prowadzi usługi w kilku miejscach jest zobowiązany dodać terminarze odpowiednio do miejsca wykonywania usługi.

W okresie emisji terminarza Użytkownik może modyfikować treść terminarza i jego parametry oraz go usunąć.

Dodając terminarz musi on zgadzać się z tematyką kategorii w innym przypadku terminarz zostanie usunięty.

Dodając terminarz Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić terminarz o terminy zajęte oraz na bieżąco ich uzupełnianie.

Zasady odpowiedzialności:

Serwis WolneTerminy.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Użytkownika usługi lub jakości towaru, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających i Użytkowników.

Portal nie ma żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Użytkowników i Odwiedzających, a w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakości towaru oraz za wypłacalność stron.

Użytkownikom i Klientom serwisu WolneTerminy.pl nie przysługują roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.

Serwis nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem terminarza.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania materiałów z Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w związku z publikowanymi przez Użytkowników treściami.

Blokowanie, usuwanie terminarza/reklamy

Naruszenia regulaminu przez Użytkownika mogą, według uznania Zarządzającego Portalem, skutkować:

a. ostrzeżeniem,

b. czasową lub stałą blokadą Konta,

c. usunięciem lub zmianą treści zamieszczonych przez Użytkownika na stronach Portalu,

d. usunięciem Konta Użytkownika,

e. zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatnych.

Nie uzupełnianie terminów skutkować będzie blokadą terminarza

Pozycjonowane terminy w czasie blokowania terminarza nie tracą ciągłości, a więc po zakończeniu blokady będą znajdowały się na tych samych pozycjach wyszukiwania, co przed blokadą.

Ciągłe nie uzupełnianie terminów zajętych przez użytkowników może skutkować usunięciem konta.

Udostępnianie terminarzy pracownikom :

Użytkownik może udostępnić nieograniczoną liczbę terminarzy nieograniczonej liczbie pracowników, udostępnienie następuje po przez podanie adresu email pracownika przy odpowiednim terminarzu.

Pracownik otrzymuje powiadomienie na podany adres email i musi je potwierdzić klikając w link znajdujący się w mailu, wprowadzając hasło oraz swój mail dokonuje logowania bez potrzeby rejestracji.

Pracownik może mieć dostęp do kilku terminarzy nawet od różnych użytkowników np.: lekarz pracujący w kilku miejscach po przez jedno konto może mieć dostęp do swoich terminarzy.

Pracownik ma dostęp do terminarza po przez stronę wolne terminy.pl, m.wolneterminy.pl oraz aplikacje mobilną.

Nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z terminarzy.

Pracownik ma ograniczony dostęp tylko do dodawania i usuwania rezerwacji w udostępnionym terminarzu oraz do zmiany nadanego hasła.

Nie ma dostępu do konta, opłat, umieszczania treści oraz zdjęć, nie może dokonywać również zmian w godzinach przyjęć pacjentów.

Każdy terminarza jest zintegrowany więc użytkownik widzi od razu jakiej rezerwacji dokonał pracownik.

Każda rezerwacja ma zapisaną informacje kto i kiedy dokonał rezerwacji.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieuczciwe prowadzenie terminarza przez swojego pracownika.

Wtyczka

Użytkownik może na swojej stronie umieścić wtyczkę która jest odzwierciedleniem terminarzy prowadzonych w naszym systemie.

Kod do wtyczki może pobrać po wcześniej rejestracji oraz zalogowaniu się do panelu użytkownika w zakładce dodatki.

Serwis nie odpowiada za błędne umieszczenie wtyczki.

Terminarze umieszczone na wtyczce może zmieniać w sposób dynamiczny czyli w każdej chwili z panelu użytkownika może zaprzestać umieszczać terminarz na wtyczce.

Nie wszystkie prowadzone terminarze muszą być umieszczone na wtyczce.

Aplikacja

Użytkownik jak i pracownicy mogą skorzystać z aplikacji mobilnych WolneTerminy po zainstalowaniu ich uprzednio z Google Play lub App Store.

Aplikacja mobilna jest zintegrowana więc uzupełniając termin z poziomu aplikacji rezerwacja ta pokaże się na wtyczce oraz wolne terminy.pl oraz również na innych aplikacjach pracowników.

Aplikacja jest darmowa żadna osoba korzystająca z aplikacji WolneTerminy nie ponosi żadnych opłat.

Płatności:

Dodawanie oraz prowadzenie terminarzy w serwisie jest płatne.

Obsługa płatności jest realizowana przez spółkę PayU S.A. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez mechanizmy bezpieczeństwa Systemu spółki PayU S.A.

Walutą obowiązującą jest złotówka.

Wszystkie dokonane płatności nie podlegają zwrotowi.

Terminarze w serwisie są płatne, pozycjonowanie daty płatne jest za jeden dzień, reklama w serwisie płatna jest z góry za liczbę wyświetleń wybraną przez użytkownika, administrator ma prawo w każdej chwili na zmianę ceny usług po wcześniejszym powiadomieniu użytkowników.

Usługi Użytkownika mogą być zablokowane przez Administratora na czas określony, płatności za okres zablokowania nie podlegają zwrotowi.

W sytuacji jeśli Użytkownik złamał postanowienia regulaminu, co skutkowało zaprzestaniem świadczenia mu przez Administratora usług, to pieniądze wpłacone na konto w portalu nie podlegają zwrotowi.

Płatności za pośrednictwem systemu dostarczonego przez spółkę PayU S.A. mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu, o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

Przebieg płatności:

  • Portal udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są przesyłane do systemu informatycznego obsługującego Portal, a następnie przekazywane do Partnera Systemu PayU.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.
  • Użytkownik, po wypełnieniu formularza transakcji, wybraniu formy płatności i zatwierdzeniu zamówienia, jest automatycznie przekierowany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej — na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego — na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego — na stronę internetową Serwisu PayU.pl.
  • W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
  • W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
  • Rachunek za zakupioną usługę jest wysyłany po zaksięgowaniu płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas zaksięgowania może być różny w zależności od formy płatności. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu opóźnienia.

Zmiany Regulaminu:

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdej chwili.

2. Użytkownicy będą informowani o zmianach regulaminu poprzez zamieszczenie jego obowiązującej wersji na stronach Portalu pod adresem: www.wolneterminy.pl/regulamin

3. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce 1 lipca 2014 roku.