WolneTerminy.pl dokładają wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu.

Przeczytaj więcej na temat ciasteczek
Prowadź u Nas terminarz!
0
Masz zachowanych 0 terminarzy
Polityka prywatności
ikona

Portal WolneTerminy.pl zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i przestrzegania poufności danych osobowych w przypadku zarejestrowanych użytkowników strony. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu WolneTerminy.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych personalnych swoich użytkowników.

Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

Serwis ma prawo wykorzystać dane użytkownika tylko dla własnych celów administracyjnych, rachunkowych, podatkowych, marketingowych, informacyjnych. Akceptując regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z działalnością serwisu WolneTerminy.pl podjętych promocjach oraz nowościach jak i powiadomieniach związanych z działalnością użytkownika w serwisie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu WolneTerminy.pl.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia, bądź nieuprawnionym modyfikacjom wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.